Projekat novog utečnjivača za kiseonik i azot

Projekat novog utečnjivača za kiseonik i azot

Zajedno sa partnerskom kompanijom “Servo Mihalj inženjering” d.o.o. iz Zrenjanina, 4 Waters učestvuje na još jednom projektu za Messer Tehnogas A.D. U pitanju je izrada svih nivoa projektne dokumentacije za izgradnju novog utečnjivača gasovitog azota i kiseonika unutar kisikane u Smederevu. Pored usluge izrade tehničke dokumentacije na ovom projektu pružaćemo i konsultantske usluge na ishodovanju […]

Strateško partnerstvo sa kompanijom „EKOSERVIS SLOVENSKO“

Strateško partnerstvo sa kompanijom „EKOSERVIS SLOVENSKO“

Tokom juna 2019. Menadžment kompanije 4 Waters bio je u poseti slovačkoj kompaniji “Ekoservis Slovensko” koja se bavi projektovanjem, proizvodnjom, montažom, puštanjem u rad i upravljanjem postrojenjima za prečišćavanje otpadnih vode, koristeći sopstvenu tehnologiju kao osnovu. “Ekoservis Slovensko” je isporučila preko 5.000 uređaja za prečišćavanje otpadnih voda na 4 kontinenta. Tom prilikom potpisan je i […]

Projekat prikupljanja i prečišćavanja otpadnih voda Batajnica

Projekat prikupljanja i prečišćavanja otpadnih voda Batajnica

Batajnički sistem prikupljanja i tretmana otpadnih voda predstavlja jedan od satelitskih sistema, koji će uz Centralno postrojenje koje se planira u Velikom Selu doprineti rešavanju problema ispuštanja otpadnih voda u gradu Beogradu. Konzorcijum koji čine “p2m berlin” GmbH iz Berlina, Nemačka i “Ehting” d.o.o. iz Beograda angažovao je  4 Waters kao lokalnu podršku pri izradi […]

Izrada elektro dela projekta vodovodnog sistema „RIĐAKE – SKUPLJEN – PROVO“

Izrada elektro dela projekta vodovodnog sistema „RIĐAKE – SKUPLJEN – PROVO“

Kompanija “VODOTEHNIKA” d.o.o. kao Naručilac usluga skopila je sa nama ugovor o izradi Projekta za građevinsku dozvolu rekonstrukcije i dogradnje vodovodnog sistema „Riđake – Skupljen -Provo “ i to: Projekta elektroenergetskih instalacija rekonstrukcije i proširenja izvorišta Riđake. Projekta signalnih i telekomunikacionih instalacija sistema nadzora i kontrole izvorišta Riđake i 12 mernih mesta u distributivnoj mreži.

Izrada projekta PPOV za aerodrom „NIKOLA TESLA“

Izrada projekta PPOV za aerodrom „NIKOLA TESLA“

4 Waters je sa kompanijom Energoprojekt industrija A.D. sklopio Ugovor o pružanju konsultantskih usluga u toku pripreme projektno-tehničke dokumentacije i usluga nostrifikacije dela projektne dokumentacije za postrojenje za prečiščavanje otpadnih voda, a u sklopu izrade tehničke dokumentacije za potrebe proširenja i rekonstrukcije aerodroma Nikola Tesla, Beograd.

Izrada projekta PPOV luksuznog kompleksa na Luštici

Izrada projekta PPOV luksuznog kompleksa na Luštici

Naša uspešna saradnja sa kompanijom LINDNER d.o.o. Beograd se nastavlja. LINDNER d.o.o. nam je poverio izradu svih nivoa projekta za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda za luksuzni hotelsko-apartmanski kompleks na poluostrvu Luštica. Kapacitet postrojenja je 700ES, a karakterističnost ovog postrojenja je da je hidrauličko opterećenje značajno veće nego što je uobičajeno za komunalne otpadne vode […]

Snimanje postojećeg stanja kisikane MESSER Smederevo

Snimanje postojećeg stanja kisikane MESSER Smederevo

Imajući u vidu veliko iskustvo tima 4 Waters u oblasti tehničkih gasova, kompanija Messer Tehnogas A.D. poverila nam je izradu tehnoloških šema (P&ID dijagrama) postojećih instalacija na postrojenju za razlaganje vazduha frakcije Messer Smederevo. Obzirom da je u pitanju stari deo postrojenja za koji ne postoji dokumentacija u digitalnom format, kao i da su se […]

Novi ugovor as AQUALIA-om

Novi ugovor as AQUALIA-om

Kao nastavak odlične saradnje između Aqualia infraestructuras i 4 Waters potpisan je novi ugovor o tehničkoj pomoći kroz inženjering usluge tokom garantnog perioda na PPV Vršac. Zadatak 4 Waters je da obezbedi kvalifikovane inženjere koji mogu da reše sve potencijalne probleme koji mogu da se pojave na postrojenju tokom garantnog perioda.

Nova web stranica je puštena u rad

Nova web stranica je puštena u rad

4 waters d.o.o. objavljuje lansiranje nove web stranice. Nakon napornog rada na unapređenjima, sa zadovoljstvom objavljujemo lansiranje našeg potpuno novog web sajta! Cilj ove nove web stranice je da našim postojećim i novim klijentima pružimo jednostavan i intuitivan način da saznaju sve potrebne informacije o 4 Waters d.o.o., kao i da saznaju informacije o našim […]