Izrada elektro dela projekta vodovodnog sistema „RIĐAKE – SKUPLJEN – PROVO“

Kompanija “VODOTEHNIKA” d.o.o. kao Naručilac usluga skopila je sa nama ugovor o izradi Projekta za građevinsku dozvolu rekonstrukcije i dogradnje vodovodnog sistema „Riđake – Skupljen -Provo “ i to:

  • Projekta elektroenergetskih instalacija rekonstrukcije i proširenja izvorišta Riđake.
  • Projekta signalnih i telekomunikacionih instalacija sistema nadzora i kontrole izvorišta Riđake i 12 mernih mesta u distributivnoj mreži.