Strateško partnerstvo sa kompanijom „EKOSERVIS SLOVENSKO“

Strateško partnerstvo sa kompanijom „EKOSERVIS SLOVENSKO“

Tokom juna 2019. Menadžment kompanije 4 Waters bio je u poseti slovačkoj kompaniji “Ekoservis Slovensko” koja se bavi projektovanjem, proizvodnjom, montažom, puštanjem u rad i upravljanjem postrojenjima za prečišćavanje otpadnih vode, koristeći sopstvenu tehnologiju kao osnovu. “Ekoservis Slovensko” je isporučila preko 5.000 uređaja za prečišćavanje otpadnih voda na 4 kontinenta. Tom prilikom potpisan je i […]

Projekat prikupljanja i prečišćavanja otpadnih voda Batajnica

Projekat prikupljanja i prečišćavanja otpadnih voda Batajnica

Batajnički sistem prikupljanja i tretmana otpadnih voda predstavlja jedan od satelitskih sistema, koji će uz Centralno postrojenje koje se planira u Velikom Selu doprineti rešavanju problema ispuštanja otpadnih voda u gradu Beogradu. Konzorcijum koji čine “p2m berlin” GmbH iz Berlina, Nemačka i “Ehting” d.o.o. iz Beograda angažovao je  4 Waters kao lokalnu podršku pri izradi […]

Izrada elektro dela projekta vodovodnog sistema „RIĐAKE – SKUPLJEN – PROVO“

Izrada elektro dela projekta vodovodnog sistema „RIĐAKE – SKUPLJEN – PROVO“

Kompanija “VODOTEHNIKA” d.o.o. kao Naručilac usluga skopila je sa nama ugovor o izradi Projekta za građevinsku dozvolu rekonstrukcije i dogradnje vodovodnog sistema „Riđake – Skupljen -Provo “ i to: Projekta elektroenergetskih instalacija rekonstrukcije i proširenja izvorišta Riđake. Projekta signalnih i telekomunikacionih instalacija sistema nadzora i kontrole izvorišta Riđake i 12 mernih mesta u distributivnoj mreži.