Izrada projekta PPOV za aerodrom „NIKOLA TESLA“

Izrada projekta PPOV za aerodrom „NIKOLA TESLA“

4 Waters je sa kompanijom Energoprojekt industrija A.D. sklopio Ugovor o pružanju konsultantskih usluga u toku pripreme projektno-tehničke dokumentacije i usluga nostrifikacije dela projektne dokumentacije za postrojenje za prečiščavanje otpadnih voda, a u sklopu izrade tehničke dokumentacije za potrebe proširenja i rekonstrukcije aerodroma Nikola Tesla, Beograd.