Izrada projekta PPOV luksuznog kompleksa na Luštici

Izrada projekta PPOV luksuznog kompleksa na Luštici

Naša uspešna saradnja sa kompanijom LINDNER d.o.o. Beograd se nastavlja. LINDNER d.o.o. nam je poverio izradu svih nivoa projekta za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda za luksuzni hotelsko-apartmanski kompleks na poluostrvu Luštica. Kapacitet postrojenja je 700ES, a karakterističnost ovog postrojenja je da je hidrauličko opterećenje značajno veće nego što je uobičajeno za komunalne otpadne vode […]