Snimanje postojećeg stanja kisikane MESSER Smederevo

Imajući u vidu veliko iskustvo tima 4 Waters u oblasti tehničkih gasova, kompanija Messer Tehnogas A.D. poverila nam je izradu tehnoloških šema (P&ID dijagrama) postojećih instalacija na postrojenju za razlaganje vazduha frakcije Messer Smederevo. Obzirom da je u pitanju stari deo postrojenja za koji ne postoji dokumentacija u digitalnom format, kao i da su se tokom godina eksploatacije vršile brojne modifikacije na postojećim instalacijama, prvi deo zadatka je detaljno snimanje postojećeg stanja kisikane.