Uspešan završetak prve godine ugovora o pružanju usluga redovnog i vanrednog servisiranja opreme u FCA (FIAT Chrysler Automobiles) Srbija

4 Waters d.o.o. uspešno je završio sve obaveze obuhvaćene planom redovnog servisiranja, ka i vanrednog servisiranja u 2018. godini na postrojenju PPOV “KATAK”. Dobijena je porudžbenica za 2019.godinu, tako da možemo nastaviti sa dobrim rezultatima i u novoj godini.